ÁÜF

Az International POLLUXLED Kft. vevőinformációi és Általános Szerződési Feltételei

A. Vevőinformációk

I. Az ajánlattevőre vonatkozó információk International POLLUXLED Kft. 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi S. u. 31
Cégjegyzékszám: 01-09-207143 Adószám : 25302103-2-08

Kommunikációs adatok:
E-mail: office@polluxprint.hu Internet: www.polluxprint.hu

 

B. Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Általános rész

(1) Az International POLLUXLED Kft. székhely : 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi S. u. 31. (a továbbiakban: International POLLUXLED Kft) vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékeket, valamint egyéb nyomtatványokat és nyomtatási segédeszközöket kínál fogyasztók, vállalkozók és magán-, ill. közjogi személyek részére.

(2) A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók a polluxprint.hu internetes portálon keresztül létrejött valamennyi megrendelésre, amennyiben a Felek nem kötnek olyan értelmű külön szerződést, amely kizárja a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazását. A fogyasztókkal, vállalkozókkal és közjogi személyekkel folytatott üzleti forgalomban a jelen ÁSZF érvényes valamennyi jövőbeli üzleti kapcsolatra is, akkor is, ha arra nem történik ismételten nyomatékos utalás. Amennyiben a Felek írásban nem állapodnak meg másként, a jelen Általános Szerződési Feltételek akkor is érvényesek az International POLLUXLED Kft. és a vállalkozók, ill. jogi személyek közötti üzleti forgalomra, ha ezek a vállalkozók és jogi személyek saját általános szerződési feltételekkel rendelkeznek. Ha az International POLLUXLED Kft. olyan írásra hivatkozik, amely a másik fél szerződési feltételeit tartalmazza vagy azokra utal, az még nem jelenti azt, hogy egyet is ért azon szerződési feltételek érvényességével.

§ 2 Fogalom meghatározás A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

1. a „vevő specifikációk szerint nyomtatott termékek“ olyan nyomdai termékek, amelyek esetében a megrendelő a polluxprint.hu internetes portálon kínált kialakítási lehetőségek alapján maga határozza meg az adott termék kialakítását, ilyenek például a névjegykártyák, szórólapok, képeslapok és poszterek, beleértve a textil- és fotótermékeket is;

2. a „nyomtatványok“ olyan nyomtatott tárgyak, amelyek esetében a megrendelő egy adott kialakítású terméket rendel meg, beleértve a textil- és fotótermékeket is;

3. a „nyomtatási segédeszközök“ olyan áruk és tárgyak, amelyek a nyomtatáshoz szükségesek lehetnek, ilyenek például a papírok, festékek és lakkok;

4. „fogyasztó“: természetes személy, aki olyan célból köt szerződést, amely sem üzleti, sem saját ipari tevékenységébe nem számítható bele;

5. a „vállalkozó“ olyan természetes vagy jogi személy vagy jogképes személyi társaság, aki/amely a szerződés megkötésekor üzleti vagy saját ipari tevékenységet folytat. A jogképes társaság olyan személyi társaság, amely saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat;

6. „közjogi személy“: minden köztestület, közintézmény vagy közalapítvány;

7. „szolgáltatás“: mindenfajta teljesítés, különösen szolgáltatás és mellékszolgáltatás, valamint szállítás és vállalkozói termék szállítása;

8. „regisztráció:“ bejelentkezés a polluxprint.hu portál időben nem korlátozott használatára felhasználói fiók létrehozásával;

9. „bejelentkezés vendégként“: egy adott megrendelés futamidejére szóló bejelentkezés a polluxprint.hu oldalra, felhasználói fiók létrehozása nélkül;

10. „jelszó“: a felhasználó által létrehozott szám- és/vagy betűkombináció, amely a sikeres regisztrációt vagy a vendégként történt bejelentkezést követően az e-mail címmel együtt lehetővé teszi szolgáltatások megrendelését a polluxprint.hu oldalon keresztül;

11. „felhasználói fiók“: a Vevő internetes fiókja, amelyhez e-mail címe és jelszava megadásával fér hozzá;

12. „screenproof“: a példányszámnyomtatáshoz átkonvertált, nem nyomtatott adatok digitális próbanyomata, a későbbi nyomtatási eredmény színazonos szimulációja;

13. „paperproof“: a példányszámnyomtatáshoz átkonvertált, nem nyomtatott adatok DIN ISO 12647 minőségi szabvány szerint elkészített digitális nyomata;

14. „munkanapok“: a hét napjai hétfőtől péntekig, a törvényes ünnepnapok kivételével;

15. „szokásos hivatali idők“: hétköznapokon 7-18 óráig, valamint szombaton és vasárnap 10-től 18 óráig.

16. „vevők“: fogyasztók, vállalkozók és közjogi személyek összefoglaló neve.

§ 3 Regisztráció és vendégként történő bejelentkezés

(1) Az International POLLUXLED Kft. szolgáltatásai kizárólag a polluxprint.hu portálon való regisztrációval vagy vendégként történő bejelentkezéssel vehetők igénybe. A regisztráció a szükséges adatok megadásával történik egy arra szolgáló online űrlapon. A regisztráció a „Regisztráció befejezése“ gombra való kattintással ér véget. A sikeres regisztrációval a Vevő tartós felhasználói fiókot hoz létre. A vendégként történő bejelentkezéssel a Vevő tartós regisztráció nélkül veheti igénybe az International POLLUXLED Kft. szolgáltatásait.

(2) A vendégként történő bejelentkezéshez a Vevő megad egy e-mail címet, amely a megrendelése teljes futamideje alatt érvényes marad. Vendégként történő további bejelentkezések esetén újból meg kell adnia az adatokat.

(3) A megadott adatok helyességéért az International POLLUXLED Kft. szolgáltatásait igénybe vevő Vevő felel.

(4) A Vevő köteles a megadott adatok változásairól haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíteni a International POLLUXLED Kft-t.

(5) Az International POLLUXLED Kft. jogosult a Vevő regisztrációját vagy vendégként történő bejelentkezését indoklás nélkül elutasítani, ha a Vevő nem adja meg a szükséges adatokat vagy nem fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

§ 4 A szerződéskötés technikai lebonyolításával kapcsolatos információk

(1) A Vevő megrendelései kizárólag az International POLLUXLED Kft. honlapján keresztül bonyolíthatók. A megrendelés elküldésével a Vevő ajánlatot tesz az International POLLUXLED Kft. cégnek. A Vevő és a International POLLUXLED Kft. polluxprint.hu oldalon kiválassza, ill. kialakítsa a vevőspecifikáció szerint nyomtatott termékeket vagy kiválassza a kívánt nyomtatványokat és nyomtatási segédeszközöket, valamint megadja a megrendeléshez szükséges adatokat.

(2) A Vevő a megfelelő gomb megnyomásával megtekintheti és kinyomtathatja a kívánt termék leírását. Az adott termékre vonatkozó egyedi árak is megtekinthetők. A megfelelő gomb megnyomásával a Vevő kinyomtathat egy kötelezettség nélküli ajánlatot.

(3) Az ezután megjelenő megrendelési oldalon a Vevő még egyszer alaposan ellenőrizheti a megadott jellemzőket és adatokat, majd megteheti a kötelező, költségtérítéses megrendelést a „Vásárlás“ gomb megnyomásával. A „Vásárlás“ gomb megnyomása után már nem módosíthatja a megrendelést.

(4) A „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a Vevő az ablak bezárásával bármikor befejezheti a megrendelési folyamatot. Ezen kívül a „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a Vevő a honlap utasításai szerint módosíthatja a megrendelést.

(5) A fizetésre és a szállításra vonatkozó részletek a „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a fizetési mód (banki átutalás, beszedési megbízás) és a kiszállítás fajtájának kiválasztásával adhatók meg. Ha a Vevő a beszedési megbízást vagy a SEPA-megbízást választja, hozzá kell járulnia a fizetendő összegnek a számlájáról történő leemeléséhez. Ehhez ki kell nyomtatnia a „Banki lehívási megbízás/SEPA beszedési megbízás“ című oldalt, és azt kitöltve és aláírva, eredeti példányban el kell juttatnia az International POLLUXLED Kft. -hoz, vagy a megrendelési folyamat során az erre szolgáló helyen meg kell adnia a hozzájárulását. Az áru feladására csak akkor kerül sor, ha a Vevő hozzájárulása az International POLLUXLED Kft. birtokában van. A beszedési
megbízás összegéről és időpontjáról a Vevő legkésőbb egy nappal az esedékességi határidő előtt előzetes tájékoztatást kap.

(6) A „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt a Vevőnek igazolnia kell, hogy elolvasta az International POLLUXLED Kft. vevőinformációit és Általános Szerződési Feltételeit. Az igazolás az erre szolgáló mezőre való kattintással történik, ezzel igazolja a Vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadását. Az International POLLUXLED Kft.. vevőinformációit és Általános Szerződési Feltételeit a „Vásárlás“ gomb megnyomása előtt el is mentheti a Vevő.

(7) A kötelező szerződéskötésre a megrendelésnek az International POLLUXLED Kft. részéről történő elfogadásával kerül sor. Az elfogadás a megrendelés e-mailben való visszaigazolásával történik meg az International POLLUXLED Kft. részéről. A szerződés akkor jön létre a Felek között, ha az International POLLUXLED Kft. visszaigazolja a megrendelést.

§ 5 A szerződésre vonatkozó információk

(1) A szerződés nyelve kizárólag a magyar nyelv. Az International POLLUXLED Kft. kizárólag Magyarország területén belül szállít. A szerződéses kötelezettségekre és a garanciára vonatkozó részleteket a International POLLUXLED Kft. Általános Szerződési Feltételei szabályozzák.

(2) Adatvédelemre vonatkozó esetleges kérdéseivel forduljon adatvédelmi munkatársunkhoz: International POLLUXLED Kft. Gergácz Roland Petőfi Sándor u. 31 Fertőszentmiklós 9444 E-mail: office@polluxprint.hu

(3) Az International POLLUXLED Kft. A fájl megnyitásához csak egy szöveges fájlok megjelenítésére alkalmas programra van szükség.

§ 6 Ügyfélkommunikáció

(1) Az International POLLUXLED Kft. és a vevők közötti kommunikáció alapvetően e-mailben történik az alábbi e-mail címen : office@polluxprint.hu

(2) A Vevő egyéni módon biztosítja az e-mailek fogadását. A regisztrációval vagy a vendégként történő bejelentkezéssel egy időben köteles megadni egy érvényes e-mail címet. Köteles továbbá ellenőrizni, hogy az e-mailek beérkeznek-e e-mail címére. A Vevő haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül köteles értesíteni a International POLLUXLED Kft -t minden e-mailcím változásról. A Vevő felel mindazokért a károkért, amelyek a változásbejelentés elmulasztása miatt az International POLLUXLED Kft.-t érik. Nem hajthat végre olyan beállításokat levelezőprogramján vagy postafiókján, amelyek megakadályozzák az e-mailek fogadását vagy azt eredményezik, hogy nem látja a beérkező emaileket, mert például spam-mappába helyezi azokat a program. A Vevő felel az e-mailek beérkezéséért a levelezőprogram megadott postafiókjába.

(3) A fentiek sérelme nélkül a szöveges formában, írásban, szóban vagy telefonon folytatott kommunikáció is lehetséges.

§ 7 Szerződéskötés

(1) A megrendeléshez a Vevő először kiválaszt egy terméket. Vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékek esetén a polluxprint.hu internetes portálon kínált kialakítási lehetőségek alapján meghatározza a kívánt termék kialakítását, majd kitölti a megjelenő online űrlapot, az ezt követő áttekintő oldalon ellenőrzi az általa megadott adatok helyességét, és végül a „Vásárlás“ gomb megnyomásával lezárja a megrendelési folyamatot. A megrendelés lezárásával a Vevő kötelező ajánlatot tesz az International POLLUXLED Kft.-nek.

(2) A Vevő az ajánlat (megrendelés) leadását követő második munkanap végéig kötve van az ajánlathoz. A szerződéskötés és ezzel együtt az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses kötöttség akkor jön létre, ha a International POLLUXLED Kft. nyomatékosan elfogadja az ajánlatot a megrendelés e-mailben történő visszaigazolásával.

(3) A Vevő bármikor megszakíthatja a megrendelési folyamatot a böngészőablak bezárásával. A megrendelés véglegesítése előtt megjelenő áttekintő oldalon a Vevő még egyszer ellenőrizheti, hogy nincsenek-e beviteli hibák az adataiban. Ha hibát talál, a „Megrendelés módosítása“ gomb megnyomásával javíthatja azt.

(4) A szerződéskötésre kizárólag a magyar nyelv használható. Az International POLLUXLED Kft. elmenti a
megrendelést, és a visszaigazoló e-maillel együtt megküldi a Vevőnek. A dokumentumok elvesztése esetén a International POLLUXLED Kft. a felmerülő költségek megtérítése ellenében a Vevő írásbeli kérésére másolatot küldhet a dokumentumokról vagy e-mailben megküldheti azokat a Vevőnek.

§ 8 Visszavonási jog

I. A visszavonási jog kizárólag a fogyasztókat illeti meg.

(1) A fogyasztónak jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül visszavonni a szerződést. A visszavonási jog tizennégy napig áll fenn attól a naptól számítva, amikor a Vevő vagy egy általa megnevezett harmadik személy, aki nem lehet a szállító, birtokába vette az árukat.

(2) Ha a szerződés több árut foglal magában, amelyek megrendelése egy egységes megrendelés keretében történt, de szállításuk külön történik, a visszavonási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor a fogyasztó vagy egy általa megnevezett harmadik személy, aki nem lehet a szállító, birtokába vette az utolsó árut.

(3) Visszavonási joga gyakorlásához a fogyasztónak nyilatkoznia kell, elsősorban e-mailben vagy a következő címen: International POLLUXLED Kft 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor utca 31. E-mail: office@polluxprint.hu A jelen szerződéssel kapcsolatos visszavonási jog kizárólag a fogyasztó döntésére vonatkozó egyértelmű nyilatkozat (pl. postai úton elküldött levél, telefax vagy e-mail) útján gyakorolható. A fogyasztó használhatja ehhez a mellékelt Visszavonási formanyomtatványt, de az nem kötelező. A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a fogyasztó a visszavonási jog gyakorlására vonatkozó értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

II. A visszavonás következményei

(1) Ha a fogyasztó visszavonja a jelen szerződést, az International POLLUXLED Kft. köteles visszafizetni a fogyasztótól kapott minden összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a pótlólagos költségeket, amelyek akkor merülnek fel, ha a fogyasztó az általunk kínált legkedvezőbb, standard szállítástól eltérő szállítási módot választ), mégpedig haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a fogyasztónak a szerződés visszavonásáról szóló értesítése beérkezett az International POLLUXLED Kft -hez. Az International POLLUXLED Kft ugyanazt a fizetőeszközt használja a visszafizetéshez, amelyet a fogyasztó használt az eredeti tranzakció lebonyolításánál, kivéve ha nyomatékosan más fizetőeszközben állapodtak meg a Felek. Az International POLLUXLED Kft. semmiféle díjat nem számít fel a fogyasztónak a visszafizetésért. Az International POLLUXLED Kft. mindaddig megtagadhatja a visszafizetést, amíg nem kapja vissza az árukat, attól függően, hogy mi a legkorábbi időpont.

(2) A fogyasztó köteles haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor értesítette az International POLLUXLED Kft-t a szerződés visszavonásáról, visszaküldeni vagy átadni az árukat az International POLLUXLED Kft. részére. A határidő betartása akkor teljesül, ha a fogyasztó a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árukat. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségei a fogyasztót terhelik. A csomagküldeményként nem feladható áruk elszállítása az International POLLUXLED Kft. költségére történik.

(3) A Vevő csak akkor köteles megtéríteni az áruk esetleges értékvesztésének költségeit, ha az értékvesztés olyan bánásmód miatt keletkezett, amelyre nem lett volna szükség az áruk minőségének, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.

III. A visszavonási jog kizárása

A visszavonási jog nem áll fenn olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések esetén, amelyek nincsenek előregyártva, és amelyek előállítása a fogyasztó egyéni választása vagy meghatározása alapján történik, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes szükségleteire vannak szabva.

§ 9 Az International POLLUXLED Kft. szolgáltatásai

(1) Az International POLLUXLED Kft. által teljesítendő szolgáltatások tartalma az International POLLUXLED Kft. weboldalain szereplő adatokon alapul, különös tekintettel a megrendelés leadása, visszaigazolása és az esetleges szerződésmódosítások és kiegészítések elvégzése előtt megjelenő áttekintő oldalra. A Vevő módosítási igénye az International POLLUXLED Kft. felé tett, módosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. Az International POLLUXLED Kft. nem köteles elfogadni a Vevő ajánlatát.

(2) Az offszetminőségben nyomtatandó nyomdai termékek és nyomtatványok előállítása egyedi esetben egy eltérő szabályozás fenntartásával történik, mégpedig a német FOGRA intézet (a grafikai ipar kutatóintézete), valamint a Német Nyomda- és Médiaszövetség (bvdm) által közösen kifejlesztett, nyomdai alapszínekkel történő ofszetnyomtatásra vonatkozó DIN ISO 12647 szabvány szerint. E szerint az alábbi tűrések érvényesek: a hulladékra 1 mm, a hajtásra 1 mm és a fűzésre 1 mm.

(3) Csekély mértékű szín- és anyageltérések előfordulhatnak. Ez a korábbi megrendelések szín- és anyageltéréseire és érvényes. Az ilyen eltérések, amelyek nem jelentik a termékleírástól való eltérést, és a szerződés szerinti minőségi standardok, tűrések és színeltérések határain belül vannak, többek között szállítóváltásból, más anyagra történt átállásból vagy a gyártási eljárásban bekövetkezett változásokból adódhatnak. Ezek az eltérések nem reklamálhatók meg a Vevő korábbi megrendeléseitől való eltérésre hivatkozva.

(4) Nem tartozik az International POLLUXLED Kft. kötelezettségei közé a megbízás teljesítéséhez szükséges nyomtatási adatok továbbítása. Ebben az esetben eltérő megállapodás hiányában a Vevő közreműködési kötelezettsége áll fenn.

(5) Nyomtatási segédeszközök esetében minden termékhez rendelkezésre áll a terméktulajdonságok és a termékminőség részletes leírása, valamint feldolgozási és adott esetben biztonsági információk. Az adott termékleírás tehát vásárlás esetén a szerződés tartalmának része.

(6) A festékek és lakkok általában korlátozott élettartamúak. Ezeket az anyagokat úgy gyártják, hogy azok a rendszeresen előforduló nyomtatási munkák nagy részére alkalmasak legyenek. Ha egy vevő speciális munkákhoz, nem mindennapi anyagokon vagy különleges igénybevételre szeretné használni a festékeket és lakkokat, mindenképpen érdemes előzetes próba vagy leginkább egy kisebb előzetes példányszám útján meggyőződnie arról, hogy azok alkalmasak-e a tervezett használatra. További részletek a mindenkori termékleírásban találhatók.

§ 10 Nyomtatási adatok

(1) Az International POLLUXLED Kft. minden nyomtatási megbízást kizárólag a Vevő által elküldött nyomtatási adatok alapján teljesít. Ezeket az adatokat a vevőinformációkban, különösen a „Nyomtatási adatok“ alatt szereplő formátumokban és specifikációkkal ellátva kell elküldeni. Eltérő adatformátumok vagy más specifikációk esetén nem garantált a hibátlan nyomtatás. A Vevő felel azért, hogy másolatban megtartsa a nyomtatási adatokat, mert az International POLLUXLED Kft. a nyomtatott termékek legyártása után törli azokat.

(2) A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy pornográf, szélsőjobb vagy szélsőbal, rasszista, diszkrimináló, fiatalokra veszélyes, erőszakra ösztönző vagy Magyarország alkotmányát sértő tartalmakat nem továbbít a International POLLUXLED Kft.-nak. Ha megszegi ezt a kötelezettségét, az International POLLUXLED Kft. jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Mindez nem érinti az egyéb jogokat és igényeket.

(3) Mielőtt elküldi a nyomtatási adatokat a International POLLUXLED Kft.-nek, a Vevő köteles alaposan ellenőrizni, hogy azok megfelelnek-e az adott követelményeknek. Amennyiben az International POLLUXLED Kft.-t más vevők, egyéb harmadik személyek vagy állami szervek megkeresik azzal, hogy a Vevő által szállított és/vagy az ő információi alapján az International POLLUXLED Kft összeállított adatok sértik a jogaikat, a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy mentesíti az International POLLUXLED Kft -t a harmadik személyek jogainak megsértéséből eredő valamennyi kötelezettség alól – függetlenül attól, hogy milyen jogcímen merültek fel és mire irányulnak ezek az igények – és viseli azokat a költségeket, amelyek az International POLLUXLED Kft.-nél felmerültek a jogellenes körülmények megszüntetéséből adódóan. Mindez elsősorban harmadik személyek szabadalmi, márkavédelmi és versenyjogainak vagy egyéb ismertetőjegyeinek/oltalmi jogainak megsértésére vonatkozik, és magában foglalja a International POLLUXLED Kft. esetleges bírósági eljárásának költségeit (törvényes mértékű ügyvédi és bírósági költségek). A mentesítés – harmadik személyek javára szóló szerződésként – a szerződés lebonyolítása során az International POLLUXLED Kft. által bevont teljesítési segédekre is vonatkozik. Mindez nem érinti az International POLLUXLED Kft. által összeállított adatok sértik a jogaikat, a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy mentesíti az International POLLUXLED Kft-t a harmadik személyek jogainak megsértéséből eredő valamennyi kötelezettség alól – függetlenül attól, hogy milyen jogcímen merültek fel és mire irányulnak ezek az igények – és viseli azokat a költségeket, amelyek az International POLLUXLED Kft-nél felmerültek a jogellenes körülmények megszüntetéséből adódóan. Mindez elsősorban harmadik személyek szabadalmi, márkavédelmi és versenyjogainak vagy egyéb ismertetőjegyeinek/oltalmi jogainak megsértésére vonatkozik, és magában foglalja az International POLLUXLED Kft. esetleges bírósági eljárásának költségeit (törvényes mértékű ügyvédi és bírósági költségek). A mentesítés – harmadik személyek javára szóló szerződésként – a szerződés lebonyolítása során az International POLLUXLED Kft. által bevont teljesítési segédekre is vonatkozik. Mindez nem érinti az International POLLUXLED Kft. egyéb jogait, ill. kártérítési igényeit. A Vevő jogosult annak bizonyítására, hogy az International POLLUXLED Kft.-nek ténylegesen semennyi vagy kevesebb költsége keletkezett. A Vevő fenti kötelezettségei nem állnak fenn, ha nem felelős az adott jogsértésért.

§ 11 A nyomtatási adatok ellenőrzése az International POLLUXLED Kft. által

(1) Az International POLLUXLED Kft. csak olyan mértékben köteles ellenőrizni a nyomtatási adatokat, amennyire az az általa a megrendelési folyamat keretében megadottakból következik. Ha az International POLLUXLED Kft. megállapította a nyomtatási adatok hibás voltát, azt közli a Vevővel. A Vevő ezután köteles megvizsgáltatni az adatokat az International POLLUXLED Kft.-vel nyomtathatóság szempontjából, hibátlan nyomtatási adatokat szállítani vagy a hibás adatokkal nyomtattatni.

(2) A nyomtatási adatok további ellenőrzésére nem kerül sor az International POLLUXLED Kft. részéről. A nyomtatott termékek hibás nyomtatási adatokból eredő esetleges hibáinak kockázatát a továbbiakban egyedül a Vevő viseli.

(3) Az International POLLUXLED Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni a tartalmakat a 9. pont 2. bekezdésében szereplő tilalom megsértése szempontjából.

§ 12 Konvertálás, színmód saját nyomtatási adatok használata esetén, ill. színmód freedesign nyomtatási adatok esetén

(1) A nyomtatási adatoknak a megállapodás szerinti formátumoktól eltérő formátumról való konvertálása nem tartozik az International POLLUXLED Kft. kötelezettségei közé. Ha a Felek a konkrét esetben mégis megállapodnak a konvertálásról, az a Vevő kockázatára történik. A konvertálás magában foglalja azt az általános kockázatot, hogy a konvertálási művelet következtében adatok vesznek el vagy a kiindulási formátumtól eltérő formában jelennek meg.

(2) A megadott CMYK-színmódtól eltérő színmódú saját nyomtatási adatok használata esetén az adatok feldolgozása a Vevő kockázatára történik. Különösen RGB-adatok vagy ICC-színprofilok feldolgozása esetén fordulnak elő az eredeti színektől való eltérések.

(3) Az online programmal készített, a megadott RGB-színmódtól eltérő színmódú nyomtatási adatok esetén az adatok feldolgozása szintén a Vevő kockázatára történik. Különösen CMYK-adatok vagy ICC-színprofilok feldolgozása esetén fordulnak elő az eredeti színektől való eltérések.

§ 13 Proofok

(1) A Vevő külön díjazás ellenében kérheti paperproofok és screenproofok (proofok) elkészítését. Egy digitális nyomtatással készülő paperproof nyomtatási képe az eltérő nyomtatási technika miatt csekély eltéréseket tartalmaz az ofszetminőségben legyártandó nyomdai termékhez képest. Ez a képernyő megjelenítés miatt különösen érvényes a screenproofokra. Az International POLLUXLED Kft. azonban arra törekszik, hogy az eredetit minél jobban megközelítő proofokat állítson elő.

(2) A szállítási késedelmek elkerülése érdekében a Vevő köteles a proof leszállítását követően – amennyiben nincs kifogása a szállított prooffal szemben – azonnal engedélyezni a nyomtatást. Az engedélyezéssel a Vevő visszaigazolja a nyomtatási adatokat a proof által képviselt formában, a szerződés szerinti minőségi standardoknak, tűréseknek és színeltéréseknek megfelelően.

(3) Ha a Vevő elutasítja a proofot, köteles átdolgozott nyomtatási adatokat küldeni az International POLLUXLED Kft. részére (a Vevő együttműködési kötelezettsége). Ebben az esetben az eredetileg a Vevő által választott teljesítési határidő az átdolgozott adatok beérkezésével újraindul.

(4) A csekély mértékű eltérések, amelyek nem jelentik a termékleírástól való eltérést, és a szerződés szerinti minőségi standardok, tűrések és színeltérések határain belül vannak, szállítóváltásból, más anyagra történt átállásból vagy a gyártási eljárásban bekövetkezett változásokból adódhatnak, és nem reklamálhatók meg a paperproofoktól, screenproofoktól vagy a Vevő korábbi megrendeléseitől való eltérésre hivatkozva.

§ 14 Árak és szállítási költségek

(1) Az International POLLUXLED Kft. által teljesítendő szolgáltatások árai az International POLLUXLED Kft weboldalán (polluxprint.hu) szereplő adatokon, valamint a szerződés megkötése és az esetleges szerződésmódosítások és -kiegészítések elvégzése előtt megjelenő áttekintő oldalon, és segítségképpen a mindenkori teljesítésről szóló megállapodás időpontjában érvényes aktuális árlistán alapulnak. Az internetes
portálon megadott árak kötelezőek az International POLLUXLED Kft.-re nézve. Az árakat az International POLLUXLED Kft. a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg visszaigazolja.

(2) A megadott árak tartalmazzák a csomagolási költségeket, a Vevőhöz történő egyszeri kiszállítás költségeit (Magyarországon belül) és a törvényes forgalmi adót, amennyiben a szerződés megkötése és az esetleges szerződésmódosítások és -kiegészítések elvégzése előtt megjelenő áttekintő oldalon nem szerepel más előírás. Ingyenes termékek, valamint Magyarországon kívüli szállítások esetén a szállítási költségeket a Vevő viseli.

(3) Az International POLLUXLED Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pont 1. bekezdése alapján meghatározza az árakat, és a megrendelés visszaigazolásával közölje azokat a Vevővel. A Vevő jogosult a rendelés-visszaigazolás kézhezvételétől számított két napon belül reklamálni a megadott árak miatt. Ha nem emel kifogást a rendelés-visszaigazolásban meghatározott árakkal szemben, azok a Vevő által elfogadottnak tekintendők.

(4) Az International POLLUXLED Kft alapvetően csak Magyarország területén belül szállít. (5) Amennyiben a Vevő él visszavonási jogával, viselnie kell az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit. A csomagküldeményként nem feladható árukat az International POLLUXLED Kft. szállítja el.

§ 15 Számlázás és fizetés

(1) Az International POLLUXLED Kft a számlát az általa e-mailben visszaigazolt szolgáltatások összegéről, és azt kizárólag e-mailben megküldi a Vevőnek. Papírformában kiállított számla nem érvényes.

(2) A Vevő jogosult a kiállított számla kézhezvételétől számított két napon belül e-mailben kifogást emelni a számla ellen. Ha a Vevő a határidőn belül nem emel kifogást, a számla elfogadottnak tekintendő.

(3) Ha a Vevő nem emel kifogást a számla ellen, köteles legkésőbb a számla kézhezvételétől számított hét napon belül teljesíteni a fizetést az előre meghatározott formában. Amennyiben az International POLLUXLED Kft. általi teljesítés során kiegészítő teljesítésekre kerül sor, és azokat nem kell szintén előre ellentételezni, a fizetés számlára történik átutalással.

(4) A számlákat a kiállítást követően levonás nélkül, a megadott fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni. Ha a Vevő a megadott fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki a számlát, az International POLLUXLED Kft. e-mailben felszólítást küld a részére, amelyben felszólítja a Vevőt, hogy hét napon belül fizesse ki a számla összegét. Ha a Vevő ekkor sem fizeti ki a számla összegét, az International POLLUXLED Kft. jogosult visszalépni a szerződéstől, ha még nem került sor szolgáltatás teljesítésére a megrendelés alapján.

(5) Ha a megrendelt szállítások és szolgáltatások kifizetése SEPA beszedési megbízással / céges beszedési megbízással történik, a Vevő legkésőbb az esedékességi határidő előtt egy nappal előzetes tájékoztatást kap a várható beszedéssel kapcsolatban.

(6) Az International POLLUXLED Kft. jogosult a fizetéseket először a régebbi adósságokra elszámolni, és köteles tájékoztatni a Vevőt a teljesített elszámolás módjáról. Ha már felmerültek költségek és kamatok, az International POLLUXLED Kft. jogosult a fizetést először a költségekre, majd a kamatokra és végül a fő teljesítésre elszámolni. Ettől eltérő teljesítési célokra vonatkozó megjegyzések csak fogyasztók esetén vehetők figyelembe.

(7) Egy fizetés akkor számít teljesítettnek, ha a számla összege jóváírásra került az International POLLUXLED Kft. bankszámláján.

(8) Visszterhelések esetén a Vevő köteles megtéríteni a végrehajtó bank által az International POLLUXLED Kft.-nek leszámlázott költségeket, kivéve ha azok nem a Vevőt terhelik.

(9) A vállalkozó vagy a jogi személy fizetési késedelme esetén a magyar Polgári Törvénykönyv 6:155 § (1) és (2) bekezdése, valamint a jelen szerződés előírásai az irányadók.

§ 16 Teljesítési, szállítási idő és késedelem

(1) A teljesítési és szállítási idők számítása kizárólag munkanapokban történik. A teljesítési idő minden esetben a rendelés-visszaigazolásban kerül meghatározásra, a megrendelés részleteitől és mértékétől függően. A szállítási idő a rendelés-visszaigazolásban meghatározott teljesítési határidő lejárta utáni napon kezdődik.

(2) Amennyiben a Vevő rögzített teljesítési időpontú ügyletet szeretne kötni (vagyis az árut meghatározott időpontban szeretné megkapni), köteles arról a megrendeléssel egy időben tájékoztatni az International POLLUXLED Kft. a különleges megjegyzések számára fenntartott „Megjegyzések“ beviteli mezőben.

(3) Ha az International POLLUXLED Kft. egy megrendelés feldolgozásakor megállapítja, hogy a megrendelést nem lehet a megadott időben teljesíteni, jogosult két nappal meghosszabbítani a szállítási határidőt a Vevő e-mailben történő értesítésével egy időben. Az International POLLUXLED Kft. jogosult a szállítási határidő lejárta előtt teljesíteni a szolgáltatásait.

(4) Az International POLLUXLED Kft. jogosult részszállítások teljesítésére.

(5) Ha az International POLLUXLED Kft túllépi a jelen pont 1. bekezdésében meghatározott legkésőbbi szállítási határidőt, a vállalkozók, ill. jogi személyek kötelesek póthatáridőt megszabni nap közötti időtartamban. Amennyiben az International POLLUXLED Kft. ezen az időtartamon belül sem szállítja le az árut, a másik fél jogosult visszalépni a megrendeléstől.

(6) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, az alábbi szabályozások érvényesek: a) Ha a Felek a termék feladásában állapodtak meg, a szállítási határidők és időpontok a szállítmányozónak, fuvarozónak vagy a szállítással megbízott egyéb harmadik személynek történő átadás időpontjára vonatkoznak; b) Ha az International POLLUXLED Kft. teljesítési késedelembe esik vis maior vagy egyéb olyan események miatt, amelyek nem csak átmenetileg nehezítik meg vagy teszik lehetetlenné a teljesítést a International POLLUXLED Kft. számára – ilyenek elsősorban az üzemzavarok, anyag- vagy energiabeszerzési problémák, szállítási késedelmek, sztrájkok, jogszerű kizárások, hatósági intézkedések, valamint a kimaradó, nem megfelelő vagy nem időben történő szállítások a beszállítók részéről – és amelyek nem az ő hibájából történtek, az International POLLUXLED Kft. nem felel a késedelemért. Ha az akadályoztatás átmeneti jellegű, az International POLLUXLED Kft. jogosult elhalasztani a teljesítést az akadályoztatás időtartamával és egy megfelelő felfutási idő hozzáadásával. Ha az akadályoztatás nem átmeneti jellegű, az International POLLUXLED Kft. jogosult a még nem teljesített rész tekintetében részben vagy egészben visszalépni a szerződéstől. Ha az akadályoztatás két hónapnál tovább áll fenn, a Vevő egy megfelelő póthatáridő kitűzése után jogosult a még nem teljesített rész tekintetében visszalépni a szerződéstől.

(7) A teljesítési határidő betartása az International POLLUXLED Kft. részéről feltételezi a Vevő szükséges együttműködési intézkedéseinek időben történő, teljes körű és szabályszerű végrehajtását, beleértve a nyomtatásra kész adatok és a nyomtatási engedély továbbítását a Vevő részéről, valamint a fizetés beérkezését, ill. hitelkártyával történő fizetés esetén a fizetés engedélyezését a hitelkártyát kibocsátó intézmény részéről, kivéve ha a Felek kivételes esetben számlára történő fizetésben állapodtak meg. Ha a nyomtatásra kész adatok, ill. a nyomtatási engedély csak 18:00 óra után érkezik be az International POLLUXLED Kft.-hez, a teljesítési határidő a következő munkanapon kezdődik. 9) A fogyasztó fizetési késedelme esetén minden jogos felszólítás után 5 € felszólítási díj fizetendő. Vállalkozók és jogi személyek fizetési késedelem esetén kötelesek a magyar Polgári Törvénykönyv 6:155 § (1) bekezdése szerinti kamatokat megfizetni, valamint az International POLLUXLED Kft. részére kifizetni a magyar Polgári Törvénykönyv 6:155 § (2) bekezdésében meghatározott 40 € (negyven euró) átalánydíjat a követelésbehajtás költségeire való tekintettel.

§ 17 Kockázatok átszállása

(1) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, az alábbi szabályozások érvényesek: a) Az áru véletlen megsemmisülésének vagy megsérülésének kockázata a szállítást végző személynek történő átadás időpontjában (ehhez a rakodási művelet kezdete az irányadó) száll át a Vevőre. Ez attól függetlenül érvényes, hogy ki viseli a feladási költségeket, ill. akkor is, ha a szállítást saját dolgozók végzik. Ha a feladás vagy az átvétel a Vevő hibájából késik, a kockázat azon a napon száll át a Vevőre, amikor a szállítandó áru szállításra kész, és az International POLLUXLED Kft. jelezte ezt a Vevő felé. b) A Vevő kérésére, amennyiben azt külön jelzi legkésőbb a megrendeléssel egy időben, az International POLLUXLED Kft. biztosítást köt a küldeményre a biztosítható károk ellen, a Vevő költségére. c) Ha a szállítmány kézbesíthetetlen megjelöléssel visszaérkezik, az International POLLUXLED Kft. nem köteles azt megőrizni a Vevő részére, kivéve ha a Vevő nem tehet a kézbesítési akadály felmerüléséről. A feladás szabályszerűségének ellenőrzése, a Vevő értesítése és egy megfelelő elszállítási határidő lejárta után az International POLLUXLED Kft. jogosult megsemmisíteni vagy egyéb módon hasznosítani a szállítmányt. Ez nem érinti az International POLLUXLED Kft térítési igényét, amennyiben a szállítmányt nem lehet más módon hasznosítani. Az ideiglenes megőrzés a Vevő kockázatára történik.

(2) Ha a Vevő fogyasztó, az áru véletlen megsemmisülésének vagy megsérülésének kockázata csak annak átadásával száll át a Vevőre. Az átadással egyenrangúnak számít, ha a Vevő késlekedik az átvétellel és ha a „Tárolás engedélyezése“ opció választása esetén az árut elhelyezték a megállapodás szerinti tárolóhelyen.

(3) Ha a Felek abban állapodtak meg, hogy az árut a Vevő szállítja el az International POLLUXLED Kft-től, a
International POLLUXLED Kft. elszállításra készen elhelyezi az árut a megállapodás szerinti címen és értesíti a Vevőt arról, hogy az áru elszállításra kész. A Vevő köteles az értesítéstől számított egy héten belül elszállítani az árut. Ha késlekedik az áru elszállításával, az International POLLUXLED Kft. jogosult egy megfelelő póthatáridőt kitűzni, és annak lejárta után az árut a Vevő költségére elküldeni a Vevőnek. Az International POLLUXLED Kft. a póthatáridő kitűzésekor felhívja a Vevő figyelmét a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeire.

(4) Az International POLLUXLED Kft. akkor jogosult részszállítások teljesítésére, ha a részszállítás elfogadható a Vevő részéről a szerződésben meghatározott rendeltetési cél alapján, biztosítva van a fennmaradó áruk szállítása is, és a részszállítás nem okoz jelentős többletráfordítást vagy pótlólagos költségeket a Vevőnek (kivéve, ha az International POLLUXLED Kft. magára vállalja a többletráfordítást vagy a pótlólagos költségeket). Ha a Vevő fogyasztó, az előző mondat érvényes azzal a kikötéssel, hogy az International POLLUXLED Kft. teljes mértékben magára vállalja a pótlólag felmerülő költségeket (pl. feladási költségek).

§ 18 Tulajdonjog fenntartása

(1) Az International POLLUXLED Kft. fenntartja magának a szállított áru tulajdonjogát a szerződésből eredő követelések teljes megfizetéséig.

§ 19 Beszámítás, visszatartás és engedményezés

(1) A fogyasztók és az International POLLUXLED Kft. jogosultak az egymással szemben fennálló lejárt pénzköveteléseiket a másik félnek címzett nyilatkozat megküldésével beszámítani.

(2) Vállalkozók és jogi személyek csak akkor jogosultak beszámításra és visszatartása igényeik alapján, ha az ellenkövetelések jogerősen megállapításra kerültek vagy nem vitatottak. Az International POLLUXLED Kft. jogosult beszámítani a vállalkozókkal vagy jogi személyekkel szemben fennálló követeléseit ez utóbbiak követeléseibe.

(3) A Vevő a jelen szerződésből eredő igényeit csak az International POLLUXLED Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik személyekre (engedményezheti). Ha a Vevő fogyasztó, az International POLLUXLED Kft. saját igényeit csak a fogyasztó előzetes hozzájárulásával számíthatja be.

§ 20 Kellékszavatossági jog

(1) A kellékhiány miatti szavatossági igények kizártak abban az esetben, ha a hiba a Vevő által továbbított hibás, hiányos vagy egyéb szempontból nem megfelelő nyomtatási adatok miatt merült fel.

(2) A Vevő köteles a leszállított árukat haladéktalanul megvizsgálni. Az International POLLUXLED Kft. nem felel azokért a károkért, amelyek a Vevő részéről történt késedelmes hibabejelentésből adódnak.

(3) Ha a Vevő fogyasztó, a törvényes kellékszavatossági jog az irányadó.

(4) Ha a Vevő vállalkozó vagy jogi személy, a törvényes kellékszavatossági jog az irányadó a következő módosításokkal:
(i) A fenti személyek kötelesek haladéktalanul megvizsgálni a leszállított áruk minőségét és mennyiségét, és a nyilvánvaló kellékhiányokat haladéktalanul, de legkésőbb az áru kézhezvételétől számított tizennégy napon belül bejelenteni az International POLLUXLED Kft.- nél. A határidő betartásához elegendő a bejelentés időben történő elküldése. A kellékhiány bejelentése történhet írásban, e-mail vagy telefax útján.
(ii) Ha a Vevő a nyilvánvaló (minőségi vagy mennyiségi) hiba miatti kellékhiányokat nem jelenti be az International POLLUXLED Kft -nél, úgy tekintendő, hogy az International POLLUXLED Kft. hibátlanul teljesített. Ebben az esetben a Vevő már nem jogosult kifogást emelni a nyilvánvaló kellékhiányok miatt.
(iii) Az International POLLUXLED Kft. az utólagos teljesítés keretében jogosult a nyomtatványokat vagy nyomtatási segédeszközöket a saját döntése szerint kijavítani vagy újra szállítani.
(iv) Szavatossági igények kizárólag a megállapodás szerinti termékminőségtől való jelentős eltérések vagy a termék használhatóságának jelentős mértékű akadályozása esetén állnak fenn. Különösen a nyomtatványok és nyomtatási segédeszközök termékleírásaiban szereplő szokásos tűréseket kell figyelembe venni.

(5) A megrendelt árumennyiséghez képest 5 %-os túl- vagy alulszállítás megengedett. Ennek oka lehet többek között selejtpapír, indító ívek, a további feldolgozást végző gépek kialakító példányai vagy a felső és alsó ívek termelésfüggő hulladéka, amelyeket nem válogatnak ki. Az International POLLUXLED Kft. köteles erről előre, legalább két nappal a szállítás előtt tájékoztatni a Vevőt. A Vevő ténylegesen szállított mennyiséget köteles megfizetni.

21. § Műszaki és kialakításbeli eltérések

(1) A polluxprint.hu oldalon található ábrák eltérhetnek a tényleges termékektől. Az egyes böngészők eltérő beállításai, a korlátozott színmegjelenítések, a szokásos ingadozások vagy egyéb műszaki okok miatt adataink nem kötelezőek, de törekszünk arra, hogy minél hitelesebbek legyenek. Ezért az International POLLUXLED Kft. nyomatékosan fenntartja magának az anyagminőséget, színt, súlyt, méreteket, kialakítást vagy egyéb jellemzőket érintő csekély mértékű eltérések jogát. A méretadatok szintén csak iránymutatóul szolgálnak, amelyek segítenek a Vevőnek a választásban. Hossz- és szélességbeli tűréseket is megadtunk, mivel rugalmas anyagokkal dolgozunk. A méretadatok feltüntetése a különböző gyártóknál eltérő lehet. Eltérések lehetnek továbbá az egyes termékek és a különböző gyártók között. A nem megfelelő konfekcióméretek nem szolgálhatnak reklamáció alapjául. A nyomtatási minőség és a moshatóság nagymértékben függ a használt textíliától és annak felületétől, valamint az anyagok kikészítésétől. A nyomtatási minőség eltérései egy sorozaton belül, valamint a mérsékelt moshatóság a fenti kritériumok miatt nem szolgálhat reklamáció alapjául.

(2) Használati utasítás
A nyomtatott textíliákat nem szabad finom mosószerrel mosni. Az első mosásra legkorábban a nyomtatás utáni 14. napon kerüljön sor 30° C-on, kifordítva a terméket. Ügyeljen arra, hogy a nyomtatott oldal nem vasalható. Egyebekben az áruhoz mellékelt mosási információkat kell figyelembe venni.

§ 22 Elévülés

(1) Ha a Vevő fogyasztó, igényeinek elévülése a törvényi előírásokhoz igazodik.

(2) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, kellékszavatossági igényei két éven belül évülnek el.

(3) Ha a Vevő vállalkozó vagy köztestület, egyéb kártérítési igényeinek vagy a ráfordítások megtérítésére vonatkozó igényeinek elévülési ideje szintén két év.

(4) Az elévülés az áru átvételével kezdődik.

§ 23 Átalány kötbérigények a vevővel szemben

Ez a pont vállalkozókra és közjogi személyekre vonatkozik.

(1) A Felek az alábbi esetekre fix összegű kártérítés-, kárpótlás-, ill. térítésfizetésben állapodnak meg (átalányigény): a) Az International POLLUXLED Kft Kft. határidő kitűzésével felmond a Vevőnek a Vevő együttműködési kötelezettségének megszegése, elsősorban hibátlan nyomtatási adatok megküldésének elmulasztása miatt; b) Az International POLLUXLED Kft. határidő kitűzésével visszalép a szerződéstől a Vevő fizetési késedelme miatt; c) Az International POLLUXLED Kft. azonnali hatállyal felmond a Vevőnek a nyomtatási adatokra vonatkozó előírások vétkes megszegése miatt; d) Az International POLLUXLED Kft. egyéb, a Vevő terhére írható lényeges ok miatt felmond a Vevőnek; e) A Vevő rendes felmondással felmondja a szerződést anélkül, hogy arra az International POLLUXLED Kft. hibás magatartása indította volna, ill. anélkül, hogy bármilyen lényeges ok állna fenn.

(2) A fix összegű kötbérigény 15,00 és 25,00 € közötti bruttó megrendelési érték esetén 5,00 €, 25,00 és 500,00 € között 15,00 € és 500,00 € fölött 25,00 €. Ha vevőspecifikációk szerint nyomtatott termékek esetében a nyomtatási megbízást már teljesítették vagy olyan szakaszban van, amikor az automatizált nyomtatási folyamat már nem állítható le, az átalányigény összege a nettó megrendelési érték (vagyis az áfa nélküli megrendelési érték).

(3) A Vevő jogosult annak bizonyítására, hogy az International POLLUXLED Kft -nek semennyi vagy csak csekély mértékű kára, ill. költsége keletkezett, a térítés összege aránytalanul magas vagy egyéb szerzés áll fenn.

(4) Az International POLLUXLED Kft. jogosult annak bizonyítására, hogy nagyobb mértékű kára, ill. költsége keletkezett, vagy a méltányos térítés összege magasabb.

§ 24 A nyomtatáshoz használt anyagok tulajdonjoga, archiválás, szerzői jogok

(1) A nyomtatványok előállításához az International POLLUXLED Kft. által legyártott és felhasznált anyagok tulajdonjoga, szerzői jogai és minden egyéb oltalmi jog az International POLLUXLED Kft-t illeti meg.

(2) A próbanyomatok, ill. példányok hat hónap után megsemmisítésre kerülnek, ha addig nem érkezik kifogás a Vevő részéről. A megküldött nyomtatási adatok a nyomtatott termékek elkészítése után törlésre kerülnek. A International POLLUXLED Kft. jogosult, de nem kötelezett a megsemmisítésre és a törlésre.

(3) A Vevő garantálja, hogy birtokában van az elküldött adatok használati, továbbítási és közlési jogainak, különös tekintettel a szöveges és képes anyagokra. A szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használati jogot biztosít az International POLLUXLED Kft.-nek . Ezzel az International POLLUXLED Kft. sokszorosítási jogot nyer ideiglenes tárolás és adatfeldolgozás céljából. Ezen kívül a Vevő egyedi esetekben, külön megállapodás
alapján további használati jogokat biztosít az International POLLUXLED Kft- nak.

(4) A Vevő köteles megtéríteni az International POLLUXLED Kft.-nek a harmadik személyek általi igénybevételből adódó, oltalmi vagy egyéb jogok megsértése miatt felmerült károkat, kivéve ha azokért nem felelős. A Vevő mentesíti a International POLLUXLED Kft.-t minden olyan hátrány alól, amelyek harmadik személyek általi igénybevételből adódóan a Vevő terhére írható, kárt okozó magatartás miatt keletkeztek.

§ 25 Titoktartás

(1) Üzleti és üzemi titkokat, valamint az üzleti kapcsolatból származó vagy a másik félre vonatkozó bizalmas információkat a felek nem hozhatnak harmadik személyek tudomására. Ez a rendelkezés a szerződéses jogviszony lejárta után is érvényben marad.

(2) Olyan sajtónyilatkozatok, tájékoztatások és egyéb anyagok közzététele, amelyekben az egyik szerződő fél a másikra hivatkozik, csak előzetes írásbeli hozzájárulás (e-mail, levél) után engedélyezett. Ettől függetlenül az International POLLUXLED Kft. megnevezheti a Vevőt referenciavevőként, és a teljesített szolgáltatásokat önreklám keretében sokszorosíthatja és terjesztheti, valamint nyilvánosan közölheti, hozzáférhetővé teheti és hivatkozhat azokra, kivéve ha a Vevő érvényesíteni tudja ezzel ellentétes, jogos érdekét.

§ 26 Záró rendelkezések

(1) A szerződéskötésre a magyar jog érvényes, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával.

(2) Arra az esetre, ha a Vevő vállalkozó vagy közjogi személy, a felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvita teljesítési helye és illetékessége Budapest. A kizárólagos illetékességet a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara mellett működő állandó választott bíróság gyakorolja. Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Mindkét fél jogosult egy választott bírót delegálni a választott bírók listájáról, akik a választott bírók eljáró tanácsának elnökét megválasztják.

(3) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, első sorban a magyar Polgári Törvénykönyv előírásai alkalmazandók.

(4) A jelen Általános Szerződési Feltételek vagy egyéb megállapodások valamely rendelkezésének hatálytalansága vagy hatálytalanná válása nem érinti a többi rendelkezés vagy megállapodás hatályát.

(4) A Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését megértette és tudomásul vette, és azt mint akaratával mindenben megegyezőt írja alá.

Fertőszentmiklós, 2018.07.01

 


Visszavonási formanyomtatvány

Ha szeretné visszavonni a szerződést, töltse ki az alábbi űrlapot és küldje vissza a fióktelephelyi címünkre: International POLLUXLED Kft. Petőfi Sándor utca 31 Fertőszentmiklós 9444 E-mail: office@polluxprint.hu

- Ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az általam/általunk (*) megkötött, az alábbi áruk megvásárlására vonatkozó szerződést.

- Megrendelés dátuma (*)/kézhezvétel dátuma (*):

- Fogyasztó(k) neve:

- Fogyasztó(k) címe:

- Fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú eljárás esetén)

- Dátum (*) A felesleges rész törlendő.

 

 

Nyomtatás